Om honorarer

Via Artis Konsort modtager støtte fra institutioner og private fonde (se afsnittet om 'Støtter'). Vi kan af den grund tilbyde vores koncerter og andre kunstneriske aktiviteter til et rimeligt honorar, uanset koncertstedets beliggenhed (i Danmark).

Via Artis Konsorts aktiviteter spænder vidt, og antallet af ensemblemedlemmer kan variere fra program til program. Vi kan derfor ikke sige noget generelt om honorarernes størrelse, kun at vi optræder med det samme program for det samme honorar i Odense, Præstø eller i Skagen. Ring, eller skriv til os, hvis I ønsker at høre mere om økonomien i forbindelse med et bestemt koncertprogram eller forestilling.

En væsentlig udgift ved koncerter, forestillinger og events er transporten. Via Artis Konsort er officielt hjemmehørende i Odense, men ensemblets medlemmer bor i hele Danmark, og enkelte også uden for Danmarks grænser. Heldigvis kan Statens Kunstfond ofte bidrage med støtte til transporten. Der er dog den betingelse, at koncerten eller eventet er offentligt, og at der tages entré ved indgangen. Sålænge disse betingelser er opfyldt, skal arrangøren ikke betale et ekstra honorartillæg for transport.

Ensemblets danske musikere er medlemmer af Solistforeningen af 1921. Vi opfordrer derfor arrangørerne at søge om tilskud til en koncert med Via Artis Konsort hos Solistforeningen.

Via Artis Konsort spiller ikke koncerter eller forestillinger uden professionel honorering. De enkelte ensemblemedlemmer modtager honorarer der som minimum modsvarer overenskomsten fastsat af Dansk Musiker Forbund.