Sønderskov revisited

Site-responsive musikdramatik
Sønderskov revisited - Via Artis Konsort

Sønderskov revisited

Sønderskov revisited - Via Artis Konsort
Sønderskov revisited - Via Artis Konsort
Sønderskov revisited - Via Artis Konsort
Sønderskov revisited - Via Artis Konsort

'Sønderskov revisited' er et anderledes og spændende koncert event. Sønderskov Herregård, de smukke bygninger og stedets historie, er den direkte kilde til et unikt koncertprogram af ny og gammel musik. 'Sønderskov revisited' er bygget op af en række tableau'er, der udspilles i herregårdens forskellige rum, i parken, i urtehaven og i en applikation til mobiltelefoner. Gennem flere korte indslag og en afsluttende mini-koncert i riddersalen, præsenteres Sønderskov Herregård på en helt ny måde. Vi kalder koncertformatet for site-responsive. Koncertformatet er beskrevet i flere detaljer på denne side.

Ungdom og forfald

Alle site-responsive koncerter har et unikt tema, og i 'Sønderskov revisited' er det gennemgående tema den flygtige ungdom og skønhed, og den uundgåelige nedbrydning mod alderdom og død.  Den flygtige ungdom og nedbrud mod død kan måske umiddelbart lyde som et voldsomt, og måske lidt mørkt udgangspunkt for et koncert-event. Men er det ikke bare livets betingelser? I hvert fald har en lang række kunstnere op gennem historien beskæftiget sig med netop dette tema, som vi kunne kalde livets entropi; de forskellige stadier fra ungdom og skønhed til forfald og død. I 'Sønderskov revisited' møder vi en lang række tekstforfattere, fra renæssancens Pierre de Ronsard over William Shakespeare og Pedro Calderón de la Barca til nyere digtere som William Butler Yeats og Muriel Stuart.

Musikken

Musikken i en site-responsive koncert er, ligesom temaet, unik, dvs. at den har aldrig lydt før i en anden koncertsammenhæng! Musikken er altså nykomponeret til lejligheden eller nyarrangeret, hvor et tema fra en svunden tid er arrangeret på en måde, der passer til koncertens gennemgående tema.

Via Artis Konsort er et ensemble med speciale i formidling af tidlig musik. Vi både vil og kan spille med historisk korrekthed. Men i vores site-responsive koncert-events bryder vi med genregrænserne, og benytter os af vores erfaring med historiske musikformer til at skabe noget helt nyt. I koncerterne bliver vores kulturhistorie, så at sige, bragt ind i nutiden igennem helt nye kompositioner og arrangementer.

Denne tilgang afspejler sig ikke mindst i det uortodokse instrument-valg. Historiske instrumenter som organetto (middelalder) og viola da gamba (renæssance) spiller sammen med moderne instrumenter som vibrafon, der først blev opfundet i 1916. I 'Sønderskov revisited' er ensemblets opbygning:

 • Mezzosopran – Christina Holm
 • Sopran og piano – Teresemarie Lisiux
 • Tenor, recitation og skuespil – Mogens Rex
 • Klarinet og basklarinet – Tine Antonsen
 • Vibrafon og slagtøj – Daniel Jones
 • Guitar og arabisk oud – Lars Hedelius-Strikkertsen
 • Viola da gamba – Mogens Rasmussen
 • Cembalo og organetto – Poul Udbye Pock-Steen

En umage blanding, vil tidlig musik-entusiaster måske påpege! Og de har selvfølgelig ret! Umage instrumentsammensætninger er dog ikke en ny ide, tænk bare på 'broken consorts' i 1500-tallet, eller cembaloets genfødsel i orkestermusikken i begyndelsen af det 20. århundrede.

Anakronistiske kompositioner

Via Artis' huskomponist fortæller, at det har været et bevidst mål at gå på tværs af historien og finde samlingspunkter fra flere tidsaldre. Har viola da gamba og vibrafon, eller organetto og klarinet, historisk set, spillet sammen? Nej, men de klinger godt i hinandens selskab, så hvorfor ikke skabe ny musik med netop en sådan umage konstellation af instrumenter?

I 'Sønderskov revisited' hører publikum flere af den slags anakronistiske kompositioner. Musikken i Sønderskov revisited er ikke historisk korrekt. Kompositionerne bygger snarere bro mellem fortid og nutid, og forholder sig derfor tidsløst til teksterne. Ungdom ender i forfald. Det har været alle tiders skæbne!

Koncertstedet

Men hvad har det med selve stedet Sønderskov Herregård at gøre? Indirekte en masse. Herregården historie er i sig selv en fortælling om storhed mod forfald. De smukke bygninger blev bygget i begyndelsen af 1600-tallet af Thomas Juel, en ven til Christian den 4. Godt 300 år senere var herregården i komplet forfald, men blev reddet i sidste time af en beslutsom håndværker og entusiastiske frivillige fra en definitiv nedrivning. Forfald og bortgang blev heldigvis aldrig fuldstændigt. I dag er herregården 'balsameret' og rummer Museet Sønderskov og en række frivillige aktiviteter. Bygningerne som de står i dag, sammen med det indbydende haveanlæg og naturen omkring, fortæller om skønhed, der bør gribes her og nu, fordi den ikke varer ved i evighed.

En mere detaljeret artikel om arbejdet med Sønderskov revisited kan læses her

'Sønderskov revisited'
Opført 16. juni 2022 på Sønderskov Herregård, Brørup

Komposition og arrangement: Poul Udbye Pock-Steen
Lyrik af Pierre de Ronsard, William Shakespeare, Pedro Calderón de la Barca, William Butler Yeats, Muriel Stuart.

Foreningen Ballhaus
med støtte fra Region Syddanmark, Den Jyske Kunstfond, Axel Muusfeldts Fond og Oda og Hans Svenningens Fond

 • Mezzosopran – Christina Holm
 • Sopran og piano – Teresemarie Lisiux
 • Tenor, recitation og skuespil – Mogens Rex
 • Klarinet og basklarinet – Tine Antonsen
 • Vibrafon og slagtøj – Daniel Jones
 • Guitar og arabisk oud – Lars Hedelius-Strikkertsen
 • Viola da gamba – Mogens Rasmussen
 • Cembalo og organetto – Poul Udbye Pock-Steen