Koncert- og performanceudvikling

De tider hvor en koncert var som den plejede at være, og hvor publikum i en stiltiende envejs-kommunikation tog imod det kunstneren havde at byde på, er ved at være ovre. 

  • Via Artis Konsort - Publikum
  • Via Artis Konsort - Publikum
  • Via Artis Konsort - Publikum
  • Via Artis Konsort - Publikum

Koncert- og performanceudvikling bliver også kaldt 'Publikumsudvikling". Det er et temmeligt uheldigt begreb, der ikke rigtigt giver mening; Det er jo ikke alene publikum der skal udvikles, eller udvikles på ... :)
Lige så lidt mening giver det at publikumsudvikle ved flytte traditionelle koncertaktiviteter ud der hvor publikum allerede befinder sig (s-toget, supermarkedet, etc.).
En meningsfuld musikaktivitet indebærer et samspil mellem musiker og publikum. Det er snarere dét samspil der skal videreudvikles!

I Via Artis Konsort eksperimenterer vi både med koncertformerne og med musikken, ikke mindst i vores site responsive events og vores BRO-koncerter. Vi gør det af kunstnerisk nysgerrighed, og for at dyrke det nødvendige samspil med publikum, der gør kulturarven og den klassiske musiktradition relevant og nutidig.