Middelaldermusik

  • Time to read 2 minutes
Cantiga de Santa Maria - Via Artis Konsort

Cantiga de Santa Maria, nodebillede

Cantiga de Santa Maria - Via Artis Konsort
Cantiga de Santa Maria - Via Artis Konsort
Adventus - Via Artis Konsort
Middelaldermusik, en genre?

Det er et godt spørgsmål, som man siger. Prøv at google begrebet, og du vil opdage, at du ikke umiddelbart bliver klog på spørgsmålet, i hvert fald ikke hvis du forholder dig kritisk til de svar internettet giver. Svaret på det, tilsyneladende ligefremme, spørgsmål er alligevel ikke så lige til.

En væsentligt del af repertoiret fra de mange grupper og bands der spiller middelaldermusik, i følge googlesøgningen, er nemlig slet ikke fra Middelalderen, men bygger derimod på såkaldt traditionel musik af langt nyere dato.

Vikinge- og middelaldermarkeder har boomet indenfor de seneste år og været med til at skabe et middelalderbegreb, der er en snurrig sammenblanding af danmarkshistorie, phantasy, 70‑romantik og folkekultur.

I den kultur er dét mange kalder for middelaldermusik et uundværligt element. Musikgrupperne er kommet til i takt med at vikinge- og middelalderevents er blevet større og flere. Musikken prikker ganske rigtigt til folkesjælen, er rytmisk, melodiøs, enkel og er et absolut fit til fest og bålsteder.

Men det er ikke altid den ægte vare, hvis det er det man går efter!

Den ægte vare?

Men hvad er så den ægte vare? Måske bør man, i stedet for at spørge til 'middelaldermusik', spørge til 'musikken i Middelalderen'.

Perioden med overleveret musik fra Middelalderen spænder over mere end 600 år. Det siger sig selv, at det enorme spænd rummer musik af meget forskellig karakter. Set i et globalt perspektiv, har selvstændige lokale musikalske traditioner spillet en stor rolle i løbet af historien. Der er derfor ikke et entydigt svar på hvad musikken i Middelalderen var - ikke en gang tilnærmelsesvis …. For nu slet ikke at tale om hvordan musikken blev udført!

   I slutningen af perioden (fra år 1000 og frem) finder vi derimod en mangfoldighed af noteret musik af stor skønhed, vidt forskellige musikalske udtryk der både er enkle og komplekse, religiøse og verdslige, festlige og meditative, kunstfærdige og populære; der er både en via artis og en via naturae!

Den overleverede middelaldermusik spænder over mere end 600 år

Hvis man for alvor vil ind i Middelalderens musikalske univers, må man selv gøre en indsats og forsøge at skaffe sig et overblik over de mange vidtforskellige typer af udtryk som musikken i Middelalderen repræsenterer. Et sted at starte er Det Danske Wikipedia, der kommer med en god artikel. Næste skridt kunne være at følge op på de (forholdsvis) mange koncerter der har middelaldermusik, eller endnu bedre, musik fra Middelalderen på programmet. Det er ikke svært at følge med, for de grupper, bands og ensembler, der for alvor har gjort deres musikalske research og hjemmearbejde i forbindelse med Middelalderens mangfoldige repertoire, plejer også at skilte med det!

Middelaldermusik er både via artis og via naturae

Et sidste råd: Tænk ikke på musikken i Middelalderen som et (første) led i en darwinistisk udviklingskæde, der kulminerer med den klassiske musiks storhedsperiode i løbet af 1700 eller 1800-tallet! Det kan gå grueligt galt, som f.eks i en artikel i Den Store Danske, Gyldendal om musikken i Middelalderen, der på en lang række punkter rammer helt ved siden af, særligt i afsnittene omkring notation og det harmoniske grundlag.

Glem i stedet alt om genreinddelinger som klassisk musik, folkemusik eller verdensmusik. Musikken fra Middelalderen er ingen af delene og alle delene på en og samme tid!

----------

“College: two hundred people reading the same book. An obvious mistake. Two hundred people can read two hundred books.” John Cage, M: Writings '67-'72

Skrevet af:
17-05-2019