Sønderskov revisited

  • Time to read 4 minutes
Sønderskov Herregård, Brørup

Sønderskov revisited

En koncert om flygtig ungdom og forfald

Tid og sted: Torsdag den 16. juni klokken 19.30, Sønderskov Herregård, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup.
Billletter kan købes her
 
'Sønderskov revisited' er en anderledes og spændende koncert med ensemblet Via Artis Konsort. Sønderskov Herregård, de smukke bygninger og stedets historie, har inspireret ensemblet til et unikt koncertprogram af ny og gammel musik. Koncerten bliver rammet ind af lyrik og skuespil.
'Sønderskov revisited' er bygget op af en række tableau'er, der udspilles i herregårdens forskellige rum, i parken, i urtehaven og i en applikation til mobiltelefoner. Publikum får, ved at bevæge sig rundt, se og lytte, en samlet oplevelse.
Gennem mange korte indslag og en afsluttende mini-koncert i riddersalen, præsenterer vi publikum for Sønderskov Herregård på en helt ny måde. Vi kalder koncertformen for site-responsive. Du kan eventuelt læse mere om site-responsive koncerter og events her på denne side.

Ungdom og forfald

I ensemblet Via Artis Konsort er vi i fuld gang med arbejdet til en ny site-responsive koncert med titlen 'Sønderskov revisited'. Alle site-responsive koncerter har et unikt tema, og i 'Sønderskov revisited' er det gennemgående tema den flygtige ungdom og skønhed, og den uundgåelige nedbrydning mod alderdom og død.

Den flygtige ungdom og nedbrud mod død kan måske umiddelbart lyde som et voldsomt, og måske lidt mørkt udgangspunkt for en koncert. Men er det ikke livets betingelser? I hvert fald har en lang række kunstnere op gennem historien beskæftiget sig med netop dette tema, som vi kunne kalde livets entropi; de forskellige stadier fra ungdom og skønhed til forfald og død. I 'Sønderskov revisited' møder vi en lang række tekstforfattere, fra renæssancens Pierre de Ronsard over William Shakespeare og Pedro Calderón de la Barca til nyere digtere som William Butler Yeats og Muriel Stuart.

Musikken

I 'Sønderskov revisited' har vi altså valgt at benytte tekster af forfattere fra forskellige tidsaldre. Hvordan vælger man så musikken? Hvilken musik formidler teksterne på den bedst tænkelige måde?
Musikken i en site-responsive koncert er, ligesom temaet, unik, dvs. at den har aldrig lydt før i en anden koncertsammenhæng! Det indebærer, at musikken enten er nykomponeret til lejligheden eller nyarrangeret, hvor et tema eller en sats fra en svunden tid er arrangeret på en måde, der passer til koncertens gennemgående tema.

Via Artis Konsort er et ensemble med speciale i formidling af tidlig musik. Men i vores site-responsive koncerter bryder vi med genregrænserne, og benytter os af vores erfaring med historiske musikformer til at skabe noget helt nyt. I koncerterne bliver vores kulturhistorie, så at sige, bragt ind i nutiden igennem helt nye kompositioner og arrangementer.

Denne tilgang afspejler sig ikke mindst i ensemblets sammensætning. Historiske instrumenter som organetto (middelalder) og viola da gamba (renæssance) spiller sammen med moderne instrumenter som vibrafon, der først blev opfundet i 1916.
I 'Sønderskov revisited' er ensemblets opbygning:

  • Mezzosopran – Christina Holm
  • Sopran og piano – Teresemarie Lisiux
  • Tenor, recitation og skuespil – Mogens Rex
  • Klarinet og basklarinet – Tine Antonsen
  • Vibrafon og slagtøj – Daniel Jones
  • Guitar og arabisk oud – Lars Hedelius-Strikkertsen
  • Viola da gamba – Mogens Rasmussen
  • Cembalo og organetto – Poul Udbye Pock-Steen

Umage instrumenter

En umage blanding, vil tidlig musik-entusiaster måske påpege! Og de har selvfølgelig ret! Umage instrumentsammensætninger er dog ikke en ny ide, tænk bare på 'broken consorts' i 1500-tallet, eller cembaloets genfødsel i orkestermusikken i begyndelsen af det 20. århundrede.

Musikken har aldrig lydt før

Som komponist af musikken til en site-responsive koncert er mit første mål, at gå på tværs af historien og finde samlingspunkter fra flere tidsaldre. Har viola da gamba og vibrafon, eller organetto og klarinet, historisk set, spillet sammen? Nej, men de klinger godt i hinandens selskab, så hvorfor ikke skabe ny musik med netop en sådan umage konstellation af instrumenter?

Anakronistiske kompositioner

Og selve musikken? Jeg, personligt, finder det lige til højrebenet at kombinere nye og gamle kompositionsteknikker i samme musikstykke. Særlig helt tidlig musik og et mere moderne tonesprog spiller godt sammen. Men i stedet for at fortabe os i musikteori, lad os tage et praktisk eksempel, sangen 'Muy linda':
Sangen er skrevet til en berømt renæssancedigt af Pierre de Ronsard, Ode à Cassandra:

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avait déclose
Sa robe de pourpre au soleil,
A point perdu cette vesprée,
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vôtre pareil.

På dansk kalder vi digtet for Rosens fald, her i en dansk oversættelse uden rim og versefødder:

Kæreste, kom, lad os se om rosen
Som denne morgen foldede
Sin karminrøde kjole ud i solen
Har mistet, om her til aften
Folderne på den røde kjole
Og sin glød, mage til din egen.

Flere komponister har sat musik til det berømte digt. Den mest kendte melodi findes i en samling af populære renæssancesange fra 1576.

Mignonne, allons voir si la rose


Melodien er af en ukendt komponist, og der findes kun en melodilinie med tekst; ingen akkorder eller arrangement. De første tre linier af digtet lyder sådan her:

Det var dengang en meget almindelig måde at udgive sange på. Komponistrettigheder var ikke noget man gik op i! På den måde overlod man til musikerne, eller andre komponister at bygge videre på sangen.
Og det er netop hvad vi har gjort her. Bygget videre på sangen, uden hensyn til tid og genre, men med henblik på at formidle teksten bedst muligt. Moderne instrumenter blander sig med gamle, renæssancens tonesprog giver plads til et mere moderne udtryk!
Her kan du høre Via Artis Konsorts version af sangen i en prøveoptagelse: 

I 'Sønderskov revisited' vil publikum høre flere af den slags anakronistiske kompositioner. Musikken i Sønderskov revisited er ikke historisk korrekt. Musikken vil snarere forsøge at bygge bro mellem fortid og nutid, og forholder sig derfor tidsløst til teksterne. Det er vores håb at musikken på den måde vil formidle det universelle i teksterne; Ungdom ender i forfald. Det har været alle tiders skæbne!

Koncertstedet

Men hvad har det med selve stedet Sønderskov Herregård at gøre? Indirekte en masse. Herregården historie er i sig selv en fortælling om storhed mod forfald. De smukke bygninger blev bygget i begyndelsen af 1600-tallet af Thomas Juel, en ven til Christian den 4. Godt 300 år senere var herregården i komplet forfald, men blev reddet i sidste time af en beslutsom håndværker og entusiastiske frivillige fra en definitiv nedrivning. Forfald og bortgang blev heldigvis aldrig fuldstændigt. I dag er herregården 'balsameret' og rummer Museet Sønderskov og en række frivillige aktiviteter. Bygningerne som de står i dag, sammen med det indbydende haveanlæg og naturen omkring, fortæller om skønhed, der bør gribes her og nu, fordi den ikke varer ved i evighed.  

Koncerten er blevet til i samarbejde med Museet Sønderskov, og med støtte fra bla. Region Syddanmark, Den Jyske Kunstfond, Axel Muusfeldts Fond og Oda og Hans Svenningensens Fond.

Skrevet af: Poul Udbye Pock-Steen
29-04-2022