BRO

"Med anderledes og nye koncertformer skal publikum og musikere mødes på tværs af genrer".
Dette credo ligger til grund for Via Artis Konsort's nye ekstra 'kasket' som producer og koncertarrangør i projektet BRO.

Broer over genreskel
En koncertvandring på Sanderumgaard

Koncertvandring Sanderumgaard

Baroque 'n' rap - Via Artis Konsort, BRO
Alamente - En digtergæk
Echoes-of-dance
Vesselil - BRO koncert
Vesselil - BRO koncert
Echoes-of-dance
En digtergæk - BRO koncert

BRO er et koncept, hvor Via Artis prøver grænser af ved at bygge broer over etablerede musikalske genre-skel. Vi tager udgangspunkt i vores egen verden, den europæiske kunstmusik fra perioden 13. til det 19. århundrede, og bruger vores erfaring og kundskaber i eksperimenterende musikalske partnerskaber med kompetente musikere fra andre genrer.

Musik er musik er musik. Og i virkeligheden ligeså udefinerbar som rosen i Gertrud Steins berømte digt. Intentionen med BRO er at overskride grænser og rokke ved nogen af de vaner og normer der alt for ofte låser musikken fast i et kedeligt favntag. At bygge bro mellem forskellige traditioner og genrer for at løse op for ideer og inspiration.

BRO er både et musikalsk eksperiment og et koncertudviklingsprojekt. Ved at samle musikere med forskellig baggrund åbnes op for nye musikalske tilgange til de forskellige genrer. Også publikum bliver sat sammen på nye måder og i nye sammenhænge. Altsammen til gavn og inspiration for det vigtige samspil mellem udøver og publikum, der er koncertsituationens egentlige Raison d'être.

- BRO skal overskride grænser -

Koncerterne bliver ofte spillet af et ad hoc-orkester, sammensat til det specifikke koncertprogram. En sjælden gang spiller Via Artis selv med spændende indbudte gæster, og endelig producerer vi koncerter med ensembler, bands og solister, hvis repertoire allerede slår bro over flere genrer.

Koncerterne bliver ofte live-streamet, og vi gør i det hele taget meget ud af at få de "grænseoverskridende" musikalske erfaringer ud til så mange som muligt.

Bro-koncerterne varetages siden 2021 af Foreningen Ballhaus. Musikere fra Via Artis Konsort medvirker stadig i udvalgte koncerter

  • Baroque 'n' rap - Spoken Word festival, august 2018
  • En digtergæk, rokokko-pop møder folketone - Thomas Kingos Kirke Odense, oktober 2018
  • Afenginn - Klassisk verdensmusik, Dynamo Odense november 2018
  • Vesselil - Kammerfolk, Odense, CD-release november 2018
  • Aftenstemninger - vandrekoncert, Sanderumgaard Romantiske Have, juni 2019
  • Echoes-of-dance - barokmusik med rock'n'roll attitude, Odense Barokfestival, september 2019
  • FLUX - jazz møder beats møder barok møder poetry slam, november 2019
  • Amplituder - fra Codex Calixtinus til Olivier Messiaen på utraditionelle instrumenter, januar 2020
  • Salonstemninger - singer-songwriter møder klassisk kammerensemble, januar 2020