Anne Mai Vilmann

Anne Mai Slot Vilmann - CV

Anne Mai Slot Vilmann er Cand. Mag i Teater- og Performancestudier med speciale i ledelse af kunstnerisk organisation og dramaturgi.
Anne Mai Slot Vilmann har både arbejdet praktisk og teoretisk med teater siden barndommen og har gennem årene opbygget et stort kendskab til scenekunstens mange-facetterede processer. AMSV's opgave er at samle hele holdet i Via Artis Konsort, at sætte handling bag ideerne, og se projekterne i sit helheds perspektiv, så de kommer sikkert i mål.

AMSV har været festivalleder, kommunikationsansvarlig og projektleder på diverse projekter hos bl.a. Holbæk Teater, Cantabile 2 og Det kongelige Teater. AMSV besidder stort kendskab til den danske scenekunst branche og er den nøgleperson der, sammen med den kunstneriske ledelse, sørger for de tværkunstneriske processer mødes i alle ender.